Add a cover

General information  

Alias  

 • City of Brotherly Love
 • Philly
 • The Quaker City
 • Phillie
 • The City that Loves you Back
 • Cradle of Liberty
 • The Birthplace of America
 • Illadelph
 • Philly"
 • "City of Brotherly Love"
 • "The Illadelph"
 • "The City that Loves you Back"
 • "Cradle of Liberty"
 • "The Quaker City"
 • "The Birthplace of America"
 • "The City of Neighborhoods
 • La ville de l'amour fraternel » (« City of brotherly love »)

Ratings

This media has not been rated yet.
Be the first one!

To rate this media or to interact with your friends, create a free mediatly account. You'll also be able to collaborate with our growing community and make it you digital entertainment center.

Friends who like

Sign up to see which of your friends like this.

Linked media  

Linking media

Mediatly © 2013

Mediatly, The multimedia social network

Discover new movies and TV shows to watch, novels or comics to read, music to hear and games to play thanks to your friends. It's fast, free, simple and enjoyable!
To start discover a new world, Sign up for free

  
Philadelphia

Michael Nutter

"Philadelphia maneto"

This version of the card is from another language than your preferences.

Type :  

  Summary  

Filadelfia (wymowa: /ˌfɪləˈdɛlfiə/)) – miasto na północno-wschodnim wybrzeżu USA, w stanie Pensylwania, u ujścia rzeki Delaware do Atlantyku. Największe pod względem liczby ludności miasto w Pensylwanii i szóste w kraju.

Zgodnie z danymi z 2008 roku w Filadelfii mieszka ponad 1,4 mln osób, a w zespole miejskim określanym jako Delaware Valley powyżej 5,8 mln . Miasto jest również siedzibą hrabstwa Filadelfia, którego granice pokrywają się z obecnymi granicami miasta. Miasto posiada dwie, używane potocznie, nazwy: Philly i The City of Brotherly Love (Miasto braterskiej miłości). Nazwa miasta pochodzi z greki – "Φιλαδέλφεια" – i oznacza braterską miłość (philos – "kochany, przyjaciel, kochający"; adelphos – "brat").

Będąca ośrodkiem handlowym, edukacyjnym i kulturowym Filadelfia była niegdyś drugim po Londynie miastem w Imperium Brytyjskim i centrum geograficzno-politycznym pierwotnych trzynastu kolonii. Duży wkład w rozwój miasta miała działalność Benjamina Franklina. Powstało tu wiele idei związanych z rewolucją i niepodległością Stanów Zjednoczonych. Było to również największe miasto USA i jego pierwsza stolica, aż do utworzenia Waszyngtonu.

  History  

Przed przybyciem Europejczyków na te tereny w regionie tym żyli Delawarowie, którzy utworzyli tu małą wioskę Shackamaxon.

Europejczycy przybyli do doliny rzeki Delaware na początku XVII wieku. Pierwsze osady zostały założone przez Holendrów, Brytyjczyków i Szwedów. Po pierwszej szwedzkiej ekspedycji do Ameryki Północnej w 1637 roku uzyskali oni kontrolę nad południowo-wschodnią Pensylwanią, a także nad dzisiejszymi Delaware i Maryland. W 1644 roku Nowa Szwecja została wsparta przez plemię Susquehanna podczas ich nieudanej próby wyparcia Brytyjczyków z Maryland. 11 lat później Holendrzy wysłali armię do doliny Delaware i formalnie przejęli władzę nad tą kolonią, jednak szwedzcy i fińscy osadnicy posiadali własną policję i sądownictwo, wyznawali swoją wiarę i uprawiali tutejsze ziemie. Brytyjczycy podbili te ziemie w latach 1663 – 1664, lecz sytuacja nie zmieniła się aż do założenia w 1682 roku przez Williama Penna Pensylwanii.

W 1681 r. podczas częściowej spłaty długu, Karol II Stuart nadał Williamowi Pennowi specjalną kartę, dzięki której mógł on założyć kolonię Pensylwania. Wbrew zapisom w dokumencie Penn odkupił ziemię od plemienia Delawarów, aby zapewnić pokój dla swojej kolonii. Zgodnie z lokalną legendą Penn zawarł pakt o przyjaźni z przywódcą Delawarów, Tammany'm, pod wiązem rosnącym w indiańskiej osadzie Shackamaxon. Jako członek kwakrów, Penn przeżył prześladowania religijne, chciał więc utworzyć swoją kolonię jako miejsce tolerancji religijnej.

Penn zaplanował założenie miasta nad rzeką Delaware, które miałoby służyć jako port i ośrodek administracyjny. Mając nadzieję, że Filadelfia będzie miała charakter małego, rolniczego miasteczka na wzór angielskich, rozplanował swoje miasto według systemu hippodamejskiego, które miało być otoczone ogrodami i sadami. Mieszkańcy jednak nie poddali się jego wizji. Przed ostatnim przybyciem Penna do Filadelfii, nadał on, w 1701 r. mu prawa miejskie. W niedługim czasie po tym wydarzeniu stało się ono ważnym ośrodkiem handlowym, z dość dobrymi warunkami do życia jak na połowę XVIII wieku. Benjamin Franklin, jeden z wiodących mieszkańców w tym czasie, pomógł w rozwoju usług dla ludności, m.in. w wybudowaniu pierwszego w amerykańskich koloniach szpitala.

Dzięki swojemu znaczeniu i położeniu w środkowej części trzynastu kolonii, Filadelfia stała się naturalnym ośrodkiem amerykańskiej rewolucji. Odbyły się tu: pierwszy kongres kontynentalny, drugi kongres kontynentalny, na którym uchwalono Deklarację niepodległości Stanów Zjednoczonych i kongres konstytucyjny. Podczas kampanii filadelfijskiej w mieście i jego okolicach odbyło się wiele bitew między wojskami brytyjskimi i amerykańskimi. Stała się ona w latach 90. XVIII wieku pierwszą stolicą USA. W 1793 r. największa w historii tego kraju epidemia żółtej febry zabiła 5 tys. osób, czyli 10% ówczesnej populacji miasta.

Rząd krajowy opuścił Filadelfię w latach 1799 – 1800, lecz miasto pozostało największym w ówczesnym USA, znanym jako ośrodek finansów i kultury. W niedługim czasie, pod względem liczby mieszkańców, miasto zostało wyprzedzone przez Nowy Jork, jednak dzięki budowie dróg, kanałów i linii kolejowych stało się największym ośrodkiem przemysłu w Stanach Zjednoczonych. Przez cały XIX wiek rozwijały się tu liczne firmy, jednak najwięcej zakładów działało w branży tekstylnej. Do początków XX wieku największymi korporacjami w mieście były: Baldwin Locomotive Works, Wiliam Cramp and Sons Ship and Engine Building Company i Pennsylvania Railroad. Imigranci, głównie Niemcy i Irlandczycy, licznie osiedlali się w mieście i jego okolicach. W wyniku znacznego wzrostu liczby mieszkańców w 1854 r. zatwierdzono obszar granic miasta równoznaczny z granicami hrabstwa Philadelphia. W drugiej połowie XIX wieku do Filadelfii zaczęli przybywać mieszkańcy Rosji, Europy Wschodniej i Włoch, a także Afroamerykanie z południowej części kraju.

Przez cały wiek wiek XX Filadelfia była uważana za miasto skorumpowane, lecz jednocześnie zadowolone, z mieszkańcami zakorzenionymi w przekonaniach Partii Republikańskiej. W latach 20. publiczne lekceważenie prohibicji, przemoc mafijna i zamieszanie się policji w nielegalną działalność doprowadził do mianowania Smedleya Butlera na stanowisko dyrektora ochrony publicznej, lecz polityczna presja zapobiegła wprowadzenia odpowiednich przepisów, umożliwiających zwalczenie przestępczości i korupcji.

Ludność miasta osiągnęła maksymalny pułap ponad 2 mln mieszkańców w latach 50. W późniejszym czasie zaczęło się tzw. white flight, czyli przeprowadzka białej ludności na przedmieścia. Obecnie dzielnice, takie jak Center City i University City podlegają rewitalizacji. Po przeprowadzce, bądź bankructwie, dużej części zakładów przemysłowych w Filadelfii, miasto stało się atrakcyjne dla sektora usług, z których najprężniej rozwija się turystyka.

Show more

  Photos    

  Videos  

  Press reviews    

  User reviews

  Sources

Whole or part of the information contained in this card come from the Wikipedia article "Filadélfia", licensed under CC-BY-SA full list of contributors here.