Add a cover

General information  

Links  

Release info  

Alias  

Ratings

This media has not been rated yet.
Be the first one!

To rate this media or to interact with your friends, create a free mediatly account. You'll also be able to collaborate with our growing community and make it you digital entertainment center.

Friends who like

Sign up to see which of your friends like this.

Linked media  

Linking media

Mediatly © 2013

Mediatly, The multimedia social network

Discover new movies and TV shows to watch, novels or comics to read, music to hear and games to play thanks to your friends. It's fast, free, simple and enjoyable!
To start discover a new world, Sign up for free

  
The Blob (1988)

This version of the card is from another language than your preferences.

Type :   Production countries :  

  Summary  

Een kleine meteoriet komt op aarde terecht, nabij het stadje Arborville. Een oudere man ontdekt de meteoriet en ontdekt dat deze hol is en dat er zich een zeer merkwaardige substantie in bevindt. Wanneer hij het ding wil aanraken kleeft zich dit vast aan zijn hand. Het blijkt een levend wezen te zijn dat zich voedt met andere organismen.

Even later ontdekken drie tieners de oude man en ze brengen hem naar een hospitaal. Nadat Brian het hospitaal verlaten heeft, ziet Paul hoe de oude man en een dokter volledig geabsorbeerd worden door de substantie, die ze de Blob noemen. Als Paul om hulp probeert te bellen wordt hij ook helemaal bedekt met het ding, waarna de alsmaar groeiende Blob de stad intrekt. Meg, die ooggetuige is van dit alles, probeert de politie te overtuigen van het bestaan van de Blob, maar niemand gelooft haar. Zelfs Brian gelooft haar niet, totdat hij de Blob met eigen ogen gezien heeft.

Het volgt hem tot in de koelruimte van de winkel waar Brian en Meg verblijven, maar daar trekt het zich terug omdat het vriest in de koelruimte. De blob vlucht vervolgens het riool in om zich daar te voeden met ratten.

Wanneer het leger er ook bijkomt om de Blob te bestrijden, komt aan het licht dat de Blob het resultaat is van een mislukt wetenschappelijk experiment dat tijdens de Koude Oorlog was opgezet om een biologisch wapen te maken. Men probeert de Blob in te sluiten in de riolen, maar dat mislukt. Nadat de Blob al talloze slachtoffers heeft gemaakt in het stadje realiseert Meg zich waarom het ding niet in de koelruimte kon; omdat het er koud was. De Blob kan niet tegen koude.
Uiteindelijk lukt het hen de Blob te bevriezen met vloeibare stikstof, en het stadje te redden van de ondergang. Tenminste, voorlopig. Want aan het eind van de film blijkt een doorgedraaide priester nog een stuk van de blob te bezitten voor als hij volgens eigen zeggen van God het teken krijgt dat de dag des oordeels is aangebroken.

  Detailed    

  Places of action    

  Crew    

  Companies    

  Photos    

  Videos  

  Press reviews    

  User reviews

  Sources

Whole or part of the information contained in this card come from the Wikipedia article "Капля (фильм, 1988)", licensed under CC-BY-SA full list of contributors here.